Na czym polega marketing strategiczny?

Marketing strategiczny wytycza firmie drogę do sukcesu. Jest jak proces mający na celu ustalenie najbardziej optymalnej strategii marketingowej, która jest najważniejszym elementem zarządzania strategicznego. Przy planowaniu pod uwagę bierze się czynniki związane z danym rynkiem – analizuje się warunki ekonomiczne w ujęciu makro i mikro, wpływ globalizacji, powszechność stosowania nowych technologii oraz sposób zachowywania się odbiorców. Z drugiej strony marketing strategiczny ma przygotować przedsiębiorstwo na nadejście określonych zmian, tak by mogła dostosować się do nowych realiów, a nawet na nich skorzystać.

Jakie są cele marketingu strategicznego?

Strategia zawsze opiera się na analizie, dlatego marketing strategiczny polega na nieustannym analizowaniu rynku, konkurencji oraz obecnych i przyszłych potrzeb klientów. Dzięki temu można oszacować, jakie cele będą dla firmy najważniejsze i najbardziej opłacalne do realizacji. Dogłębna analiza pozwala także przewidzieć trendy, które w przyszłości zadziałają na korzyść i rozwój firmy. To wszystko ma na celu dostrzeżenie nadarzających się rynkowych okazji. Marketing strategiczny traktuje się również jako narzędzie do zdobywania wiedzy na temat rynku, partnerów i konsumentów, a także do wspierania sprzedaży.

Działania w ramach marketingu strategicznego

Planowanie strategii musi spełniać pewne wymagania. Po pierwsze powinno odnosić się do celów długoterminowych. Po drugie każdą decyzję musi uprzedzać dokładna analiza. Po trzecie zaś strategia nie może mieć sztywnych ram, musi zachować elastyczność i umożliwiać pewne odstępstwa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Zawsze jednak powinna prowadzić do jednego, określonego celu. Z kolei kierunek i charakter działań w ramach marketingu strategicznego opiera się na trzech głównych aspektach – pozycji, jaką firma zajmuje w odniesieniu do swej konkurencji, cyklu życia produktu na rynku oraz punktu, do jakiego dąży w swym rozwoju gospodarczym. W zależności od charakteru strategii firma może praktykować marketing strategiczny w sposób defensywny lub ofensywny.